Το City Travellers είναι ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην έρευνα, στη μελέτη και στη συλλογή βασικών και σύνθετων αισθητικών προβληματισμών. Το …

κεντρικό θέμα του προγράμματος είναι η Περιήγηση με τη νοητική και τη πρακτική της διάσταση και πως συνδέεται με τις διάφορες μορφές τέχνης.

Το εργαστήριο αυτό θα πραγματοποιηθεί στο Booze Cooperativa με εναρκτήρια ημέρα την 17η Οκτωβρίου και θα διαρκέσει 8 μήνες.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 5 Οκτώβρη.

αναλυτικά η ιδέα


Το εργαστήριο αυτό, είναι προσανατολισμένο στη σπουδή και τη μελέτη της σύγχρονης εικαστικής σκέψης και έκφρασης, με πρακτικό και θεωρητικό τρόπο.

Η εικαστική γλώσσα, περιέχει ένα μακρύ στο χρόνο, απόθεμα εικόνων και τεχνικών, ώστε να δύναται ως  μέσο, να εκφράζει με αναγωγικό τρόπο, διαχρονικές ποιητικές, φιλοσοφικές και δομικές έννοιες.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα διευρυνθεί η έννοια της περιήγησης στο περιβάλλοντα χώρο.

Με εργασία στο αστικό τοπίο – περιήγηση σε περιοχές της πόλης  – όπου θα συλλέγεται υλικό: σχέδια, φωτογραφίες ή εν τόπια υλικά στοιχεία, αντικείμενα κ.α.

Με τριήμερες περιηγήσεις σε φυσικά τοπία της επαρχίας, που θα δίνουν την ευκαιρία στον σπουδαστή μέσα από μια συλλογική διεργασία να αφοσιωθεί στην αποστολή, να εργαστεί στο φυσικό περιβάλλον, να διερευνήσει τις επιλογές του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί την έρευνα κατά την περιήγηση.

Αυτό θα του επιτρέψει να μελετήσει τις ομοιότητες με την προς τα έσω περιήγηση και τα κοινά βήματα που ακολουθεί η καλλιτεχνική διεργασία και πρακτική.

Η σπουδή ως προς το πρακτικό μέρος του εργαστηρίου ξεκινά:
με βασικές γνώσεις της εικαστικής γλώσσας, συναισθητικές διαδικασίες αναζήτησης, ανάκληση αυτόματων αρχετυπικών στοιχείων.

Υλικά μέσα: Σχέδιο, φωτογραφία, ως σημείωση ή ως τελικό έργο

κείμενο, ήχος, διαδικασία κολάζ, 

διαχείριση πρότζεκτ μέσω προπλασμάτων,

κατασκευή, εγκαταστάσεις.

(θα μπορούσε να περιλάβει την εργασία ντοκιμαντέρ, διαδραστικές αφηγήσεις, εγκαταστάσεις-προσομοιώσεις αν ο σπουδαστής μπορεί να αναλάβει το επιπλέον κόστος των αναγκών μιας  τέτοιας  παραγωγής.)

Η σπουδή ως προς την θεωρητική κατεύθυνση του εργαστηρίου θα ξεκινήσει με τη μελέτη βασικών ιστορικών αναδρομών με συνοπτικό τρόπο, που την αρχή τους τοποθετούμε στον Διαφωτισμό. Αισθητικές φιλοσοφικές και πολιτισμικές συσχετίσεις. Συμπτωματικές αναφορές σε παλαιότερους χρόνους. Επίσης μια σύντομη διερεύνηση ώστε να γίνει αντιληπτή η σύνδεση τέχνης και κοινωνίας και η κοινωνιολογική προέλευση στη γέννηση και την πρόσληψη του καλλιτεχνικού έργου. Η έννοια της μεθοδολογικής προσέγγισης της τέχνης, καθώς και στοιχεία σημειωτικής.

Τα παραπάνω αποτελούν τον βασικό κορμό σπουδής, στη  σύγχρονη εικαστική τέχνη.

Με την σπονδυλωτή διδακτική μεθοδολογία, θα μπορέσει ο σπουδαστής να αναγνωρίσει το προσωπικό του αναφορικό σύστημα σημείων. Μια μορφή προσωπικής χαρτογράφησης, που θα τον οδηγήσει  στη έκφραση,  μέσα από την καλλιέργεια και την ενδυνάμωση των τεχνικών του δεξιοτήτων.