Στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2010, εγκαινιάζεται στον Χώρο Τέχνης Ηώς, η έκθεση της Δήμητρας Ερμείδου με τίτλο Art Places. Στη σειρά

Art Places ερευνώ τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτού που θα ορίζαμε ως φυσικό τόπο της τέχνης. Εκεί όπου η τέχνη ως αξίωμα απομονώνεται από οτιδήποτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από αυτή και αποκτά τη δική της ζωή.

Η σχέση του πλαισίου με το περιεχόμενο και πώς το πρώτο τείνει να είναι διαμορφωτικό για το δεύτερο έχει επηρεάσει καθοριστικά την τέχνη του 20ου αιώνα. Η ουδετερότητα της αίθουσας τέχνης βασίστηκε στην ιδέα της καθαρής φόρμας ενός αισθητικά αποστειρωμένου τόπου, ομοιογενή, σταθερού και αδρανή. 

Ο εκθεσιακός τόπος εκφράζει αυτό που ο Φουκώ περιγράφει ως ετεροτοπία: Άδειοι χώροι που γεμίζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αντιπαραθέτουν σε ένα τόπο πολλές θέσεις, συχνά ασύμβατες μεταξύ τους…

Οι μη-τόποι της τέχνης ενεργοποιούνται μέσα από πολλαπλές αφαιρέσεις: Στην αυτόνομη, σκηνοθετημένη αλήθεια τους, η ρεαλιστική φύση δεν εισέρχεται και όλες οι πραγματικές σχέσεις της καταργούνται…

Ο θεατής εγκλείεται μέσα σε ένα χρονικό και χωρικό διάλειμμα. Το «εδώ» ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι ένα κέλυφος που καθίσταται διάφανο ή συμβολικά ακυρώνεται…

Αυτές οι πραγματικές συνθήκες θέασης της τέχνης, όπως βιώνονται από τον επισκέπτη ανάμεσα στη ροή υπόλοιπων θεατών, στους χώρους μεγάλων διοργανώσεων, αποτέλεσαν την εκκίνηση για την εργασία μου. Με αφαίρεση των έργων, αλλά διατήρηση των αποτελεσμάτων της παρουσίας τους, το ενδιαφέρον μου στρέφεται στην αποκάλυψη του μέχρι πρότινος «αόρατου» χώρου…