Το Μουσείο Ηρακλειδών φιλοξενεί μία μεγάλη αναδρομική έκθεση στο έργο του Maurits Cornelis Escher, σε συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους συλλέκτες αρχειακού υλικού και έργων του μεγάλου καλλιτέχνη και αρχιτέκτονα.

Η έκθεση θα είναι χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού έργων, οι οποίες εστιάζουν σε ποικίλες πλευρές του έργου του καλλιτέχνη:

Η κάθε ενότητα θα παρουσιαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ξεκινώντας με την ενότητα Η Περίοδος της Ανακάλυψης, από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 11 Ιανουαρίου.

Η δεύτερη ενότητα είναι η Ιταλική Περίοδος, που θα διαρκέσει από τις 17 Ιανουαρίου  έως τις 18 Απριλίου, ενώ η τρίτη ενότητα Ο Άγνωστος Escher θα ξεκινήσει στις 25 Απριλίου και θα τελειώσει στις 2 Αυγούστου.

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα θα έχει τίτλο Το Χρώμα στον Escher, με διάρκεια από τις 22 Αυγούστου έως τις 15 Νοεμβρίου του 2009.

Οι τέσσερις ενότητες μαζί αποτελούν ίσως την πιο αναλυτική, περιεκτική και εκτενή παρουσίαση του καλλιτέχνη, που οργανώθηκε ποτέ διεθνώς, με στόχο να προσδώσει στο φιλότεχνο κοινό την αίσθηση ότι επισκέπτεται το εργαστήριό του κατά την προετοιμασία των αριστουργημάτων του.

Σχεδόν όλα τα προσχέδια, οι ακουαρέλες και οι ξύλινες μήτρες του M.C.Escher που θα εκτεθούν, θα έρθουν στην Ελλάδα, χάρις στη στενή συνεργασία του Μουσείου Ηρακλειδών με τον ιδιοκτήτη της συλλογής.

Η πρώτη ενότητα μόνο, που θα διαρκέσει έως και τις 11 Ιανουαρίου 2009, θα περιλαμβάνει περί τα 100 εκθέματα, τα οποία αποτελούνται από 40 δημοφιλή χαρακτικά, πλαισιωμένα από 60 σχέδια / μελέτες που προηγήθηκαν του κάθε αριστουργήματος. Επιπλέον, παρουσιάζεται σε ψηφιακή μορφή από τα παρακείμενα υψηλής ευκρίνειας video monitors, σημαντικός αριθμός κι άλλων προσχεδίων για τα χαρακτικά αυτά.

Τονίζεται ότι η πρώτη ενότητα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς ένας αριθμός χαρακτικών παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Μουσείο Ηρακλειδών, σημαντικός αριθμός προσχεδίων εκτίθενται για πρώτη φορά διεθνώς, είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που παρουσιάζεται σε περιβάλλον μουσείου τόσος μεγάλος αριθμός προσχεδίων σε αντιστοίχιση με τα τελικά έργα του καλλιτέχνη αυτού.

Εκτός από τα σχέδια, τα χαρακτικά συνοδεύονται από ένα σημαντικό αριθμό ξύλινων μητρών (woodblocks) που χρησιμοποιήθηκαν για τις ξυλοτυπίες.

Στα πλαίσια της έκθεσης θα κυκλοφορήσει δίγλωσση Συλλεκτική Έκδοση με κείμενα και ανατυπώσεις προσχεδίων και χαρακτικών.