Το Beton 7 και η Ραφίκα Σαουίς παρουσιάζουν ένα σεμινάριο Υποκριτικής Κινηματογράφου με την τεχνική του Michael Chekov.

Στόχος του σεμιναρίου, είναι ο ηθοποιός να βγάλει στην επιφάνεια το βαθύτερο συναισθηματικό του υπόβαθρο, συνάρτηση με την ενεργοποίηση των αισθήσεων του και της φαντασίας του ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να δημιουργηθεί ένας απόλυτα ρεαλιστικός χαρακτήρας με παρελθόν, παρόν και μέλλον, στόχους και δράσεις που αντιδρά οργανικά λεπτό προς λεπτό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1)Σωματικές ασκήσεις ενεργοποίηση κέντρων, αισθήσεων, και κατασκευή χαρακτήρα με την τεχνική του Michael Chekov

2)Ασκήσεις ενεργοποίησης τη φαντασίας με συγκεκριμένο στόχο

3)Κινηματογραφικός αυτοσχεδιασμός

4)Τεχνικές ασκήσεις οργανικής ερμηνείας και αντίδρασης και έλεγχος ενέργειας με ασκήσεις του Michael Chekov

5)Κατασκευή συγκεκριμένου ρόλου στην κάμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αυτοσχεδιασμός και η κατασκευή του ρόλου θα γίνεται μπροστά στη κάμερα κι μετά θα ακολουθεί η θέαση και η παρατήρηση της κινηματογράφησης κάθε ηθοποιού ξεχωριστά. Το μάθημα θα τελειώνει με μια ομαδική συζήτηση αναφορικά με την εξέλιξη του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.