Η έκθεση «Waving Trees» αποτελεί απόπειρα καταγραφής και ερμηνείας μιας αδιάκοπης αλληλουχίας επιλογών, διαλόγων, αλληλεπιδράσεων, και μετασχηματισμών που διαδραματίζονται μέσα αλλά και πέρα από το πεδίο των πέντε αισθήσεων. Ως διαδικασία μάλλον παρά ως αποτέλεσμα, η ίδια η έκθεση αναζητά την κοινή βούληση και πρόθεση που καθιστά δυνατό ένα μοντέλο ζωής, στο οποίο όλες οι πτυχές και διαστάσεις συμμετέχουν οργανικά, ενεργά και αρμονικά, χωρίς κάποια να θυσιάζεται προς όφελος κάποιας άλλης ή ενός προαποφασισμένου αποτελέσματος.