Το Transmedia Labworks: ρους είναι μια διαδραστική οπτικοακουστική εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του Lab Μουσικού Θεάτρου, το οποίο οργανώθηκε από την Εναλλακτική Σκηνή στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το πειραματικό εργαστήριο μουσικού θεάτρου επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού των εκφραστικών μέσων και μορφών παραστατικότητας στο μουσικό θέατρο μέσω της εισαγωγής της ψηφιακής τεχνολογίας.

Το εργαστήριο οργανώθηκε με βάση δύο ομάδες εργασίας, που εστίασαν στον τομέα του ήχου και της εικόνας αντίστοιχα. Σε κάθε ομάδα εντάχθηκαν 15 συμμετέχοντες με μικτές ειδικότητες που σχετίζονταν με τον αντίστοιχο τομέα. Ο συντονισμός και η διδασκαλία στην ομάδα του ήχου έγινε από τον Σταύρο Γασπαράτο και στην ομάδα της εικόνας από τους Τάσο Κανέλλο και Άννα Λάσκαρη.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τρέχουσες ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής και είχαν την ευκαιρία να τις αξιοποιήσουν για να εξετάσουν και να επανερμηνεύσουν τη συμβατική σχέση μεταξύ κοινού και δρώμενου. Με στόχο την παραγωγή ενός συνολικού οπτικοακουστικού έργου με στοιχεία παραστατικότητας για την αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής, οι συμμετέχοντες επεξεργάστηκαν εννοιολογικά και τεχνικά ζητήματα διακίνησης και μετεγγραφής δεδομένων, διατύπωσης κανόνων διάδρασης και παραγωγής οπτικοακουστικών δράσεων, διαχείρισης διαφορετικών κλιμάκων και διαμόρφωσης χωρικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, η κάθε ομάδα εργάστηκε χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα ψηφιακά προγραμματιστικά εργαλεία και εξοπλισμό.

Οι δύο ομάδες συνεργάστηκαν για την παραγωγή ενός ενιαίου συστήματος, στο οποίο τα ψηφιακά μέσα επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ήχου και εικόνας, με σκοπό να λειτουργήσουν σε μια αδιάσπαστη σχέση αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης. Το σύστημα είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση ενός δυναμικού και διαδραστικού χωρικού οπτικοακουστικού περιβάλλοντος που καταλαμβάνει το σύνολο της αίθουσας της Εναλλακτικής Σκηνής και στο οποίο διαδραματίζεται το έργο Transmedia Labworks: ρους.

Στο περιβάλλον που σχηματίζεται, οι ροές ψηφιακών δεδομένων καταλήγουν σε οπτικοακουστικές δράσεις που διαχέονται στο χώρο. Το κοινό δεν είναι στατικός παρατηρητής, αλλά του δίνεται η δυνατότητα να περιηγηθεί διαισθητικά, λαμβάνοντας ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα που κατευθύνουν τον επισκέπτη στην ανακάλυψη μιας πολυαισθητηριακής εμπειρίας. Τα δραματουργικά στοιχεία του ήχου και της εικόνας συντίθενται δυναμικά βάσει υπολογιστικών κανόνων και μετασχηματίζονται από την παρουσία και τη δράση του ίδιου του κοινού.

Το κοινό καλείται να εξερευνήσει το χώρο, να αναζητήσει επιμέρους ηχητικά και οπτικά γεγονότα, να πειραματιστεί με τους κανόνες διάδρασης και να αποκτήσει ρόλο ερμηνευτή, συμβάλλοντας ενεργά στη συγκρότηση ενός δυναμικά παραγόμενου δρώμενου χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Το αποτέλεσμα είναι ένα μεταβαλλόμενο ηχητικό και οπτικό τοπίο που διαμορφώνεται συλλογικά και βιώνεται χωρικά.