Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) θέτει εκ νέου σε ισχύ το θεσμό του βραβείου ΚΙΝΗΤΡΑ στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, στο πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικής υποστήριξης νέων κινηματογραφιστών. Το βραβείο θα απονέμεται στους σκηνοθέτες τριών ταινιών, οι οποίοι θα επιλέγονται από το Ε.Κ.Κ. Το ύψος κάθε βραβείου θα είναι 2.000€ και θα διατίθεται για την ενίσχυση της τεχνικής επεξεργασίας (post-production) του επόμενου κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους του κάθε σκηνοθέτη. Οι  όροι και προϋποθέσεις για την απονομή του βραβείου ΚΙΝΗΤΡΑ θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν μελλοντικά.

Παράλληλα διατηρείται ο θεσμός των βραβείων ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ «Κοινωνικού Προβληματισμού» του Ε.Κ.Κ., με τα ποσά  των 1.000€ και των 1.500€ αντίστοιχα. Το βραβείο ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ «Κοινωνικού Προβληματισμού», θα αποκτήσει τον αρχικό χαρακτήρα που είχε όταν θεσμοθετήθηκε και συγκεκριμένα θα απονέμεται σε γυναίκα σκηνοθέτιδα.