Το Εθνικό Θέατρο, έχει θέσει ως μία από τις βασικές του προτεραιότητες την ενίσχυση, μελέτη και διάδοση του αρχαίου ελληνικού δράματος, ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2016 πιλοτικά το πρόγραμμα του Διεθνούς Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος στους Δελφούς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

Φιλοδοξία του είναι το πρόγραμμα να θεσμοθετηθεί σε ετήσια βάση, ως ένα μόνιμο Εργαστήριο υψηλών προδιαγραφών για την έρευνα, τη μελέτη και τη διάδοση του αρχαίου ελληνικού δράματος.

Το Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στους Δελφούς από τις 17 έως τις 31 Ιουλίου 2017.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε πρακτικούς και θεωρητικούς νέους καλλιτέχνες του θεάτρου που έχουν ανάγκη τη θεωρητική και πρακτική θωράκιση για την ενασχόληση με το αρχαίο δράμα (σκηνοθέτες, ηθοποιούς, θεατρολόγους, σκηνογράφους, κλπ.). Οι συμμετέχοντες, μέσω της παρακολούθησης του προγράμματος, θα αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στο αρχαίο δράμα, ενώ παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας, συνύπαρξης και δημιουργικής ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων. Βασική γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά ενώ το εργαστήριο θα διευθύνει ένας σκηνοθέτης εγνωσμένου κύρους με τη συμβολή και άλλων καταξιωμένων καλλιτεχνών και εισηγητών από το εξωτερικό.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.