Το Ωδείο Βορείου Ελλάδος κατά τη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας του, συλλέγει εμπειρία, τεχνογνωσία και αναζητεί συνεχώς τρόπους υποστήριξης για τους σπουδαστές που ήδη φοιτούν σε αυτό αλλά και για εκείνους τους μαθητές – φοιτητές οι οποίοι λόγω αυξημένων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους , πιέζονται χρονικά να παρακολουθήσουν μαθήματα μουσικής. Με αυτό το σκεπτικό καταλήξαμε στην δημιουργία ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ από το 1997, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Τη θερινή αυτή περίοδο τα παιδιά απαλλαγμένα, από τον βαρύ φόρτο μαθημάτων, γλωσσών, φροντιστηρίων και άλλων υποχρεώσεων στον αθλητισμό ή σε άλλες εκφάνσεις του καλλιτεχνικού τομέα, αντιμετωπίζουν με διαφορετική πλέον ψυχολογία τη μουσική και αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους με τον καλύτερα δυνατό τρόπο.

Οι μεν σπουδαστές στο Ωδείο, επιλέγοντας το προσωπικό τους θερινό πρόγραμμα παρακολουθήσεων δουλεύουν εντατικά με τον καθηγητή τους σε εβδομαδιαία βάση, όσες φορές το επιθυμούν και κρατούν σταθερό πρόγραμμα μελέτης σε μια εποχή που δεν πιέζονται. Επιπλέον προχωρούν στην ύλη του οργάνου τους με αποτέλεσμα να επανέρχονται στην ροή των τακτικών μαθημάτων εξαιρετικά προετοιμασμένοι.

Όσο για τα παιδιά που δεν φοιτούν σε κάποιο ωδείο ή δεν έχουν ασχοληθεί με τη μουσική πιστεύοντας ότι είναι μια επιπλέον «υποχρέωση» που επιβαρύνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητά τους, τα θερινά μαθήματα του Ωδείου Βορείου Ελλάδος δίνουν την ευκαιρία για μια δημιουργική ενασχόληση και την αρχή μια σχέσης «αγάπης» και «ψυχικής ανάτασης» που προσφέρει η Μουσική και που τόσο ανάγκη έχουμε….

Το χρονικό διάστημα που λειτουργούν τα θερινά μαθήματα. ξεκινά από τις 15 Ιουνίου, έως 17 Ιουλίου διακόπτεται κατά την μεσολάβηση περιόδου διακοπών και συνεχίζει από τις 24 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου 2015, ολοκληρώνοντας 16 μαθήματα. Κάθε μαθητής σε συνεννόηση με τον καθηγητή του και τη Διεύθυνση του Ωδείου, θα σχεδιάσει το ατομικό του πρόγραμμα, ανάλογα με τις διακοπές και τις ανάγκες του.