Νταμάρι Πετρούπολης
Τηλ.: 210 5012402, 210 5065456