Εικοσιδύο εικαστικοί, φοιτητές αλλά και απόφοιτοι της Καλών Τεχνών εκθέτουν τις δουλειές τους από 29 Δεκεμβρίου 2014 στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών.

Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ έργου και χώρου δημιουργεί σχόλια που επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα της σχολικής τάξης. Τόσο οι μαθητές όσο οι θεατές και οι συμμετάσχοντες αντιλαμβανόμαστε τη σχολική αίθουσα ως κάτι το σταθερό και αμετάβλητο.

Προσεγγίζουμε το θέμα της εκπαίδευσης στην εποχή μας με τρόπο ώστε να δημιουργούνται ερωτήματα για το νόημα, τη σημασία της και αυτούς που δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή.

Η εμπειρία μας από το σχολείο χρησιμοποιείται για να εξεταστούν έννοιες συνδεδεμένες με την υπάρχουσα αντίληψη που διέπει το χώρο όπως η ανάμνηση, η απομνημόνευση, η καταγραφή, η ταξινόμηση, η εξέταση, η αντιγραφή, η πειθαρχία.

Τα έργα καταλαμβάνουν προσωρινά τις τάξεις, προβάλλουν στιγμιαία διαφορετικές εκδοχές του σχολικού κόσμου και προτείνουν άλλους τρόπους συνύπαρξης σε αυτόν.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, εγκαταστάσεις σε χώρο, φωτογραφία καθώς και video.