Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς μας καλεί να παρακολουθήσουμε την ολοκλήρωση του κύκλου Ανοικτών Μαθημάτων Ιστορίας στο χώρο του Ιστορικού του Αρχείου, στον Ταύρο.
 
Το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) ολοκληρώνει τον φετινό επιτυχημένο κύκλο Ανοικτών Μαθημάτων Ιστορίας του 20ού αιώνα για το ευρύ κοινό, την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου (17:30-20:30) με επισκόπηση της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα του 20ού αιώνα με τη συμβολή των Πάρι Τσάρτα, καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου και Άγγελου Βλάχου, δρος Ιστορίας.

Ζωηρό ήταν το ενδιαφέρον του πολυάριθμου κοινού που παρακολούθησε ανελλιπώς εννέα τρίωρα Ανοικτά Μαθήματα Ιστορίας για τον γνωστό και συνάμα άγνωστο 20ό αιώνα, του οποίου η πληρέστερη γνώση διευρύνει την κατανόησή μας σχετικά με την τρέχουσα συγκυρία. Ιστορικοί της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας παρείχαν βασικές γνώσεις και έθεσαν προβληματισμούς, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της ιστορικής κουλτούρας. Το περιεχόμενο του συνόλου της σειράς μαθημάτων θα είναι άμεσα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (www.piop.gr)