Η PostScriptum, σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και τις Εκδόσεις Καστανιώτη, δημιούργησαν ένα διαδικτυακό – διαδραστικό ημερολόγιο, στο οποίο καθημερινά φιλοξενείται ένα φωτογραφικό έργο. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να ενώσει σε μια εικονική κοινότητα 365 καλλιτέχνες, στο πλαίσιο του συνεργατικού διαδικτύου δεύτερης γενιάς (Web 2.0).

Πώς λειτουργεί; Ο δημιουργός προτείνει το έργο του στο ημερολόγιο, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα προσωπικά του στοιχεία. Η επιλογή των έργων γίνεται από ειδικούς στο χώρο συνεργάτες του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ενώ οι εκδόσεις Καστανιώτη αναλαμβάνουν να προωθήσουν τα επιλεγμένα έργα σε λογοτέχνες και συγγραφείς, για να σχολιάσουν τις εικόνες με λέξεις, μέσα από τη δική τους οπτική αντίληψη.

Για την επίτευξη των σκοπών του ημερολογίου οι υπεύθυνοί του αξιοποιούν τα πιο σύχγρονα επικονωνιακά εργαλεία (περιοδικά, στήλες και e-zines Φωτογραφίας, Τέχνης, Λογοτεχνίας και Τεχνολογίας, αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Flickr και Twitter), ώστε τα επιλεγμένα έργα να λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα.

Στο τέλος του χρόνου τα έργα κάθε μήνα που θα αναδειχθούν τόσο από την αξιολόγηση του κοινού όσο και από την επιλογή των συνεργατών του Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα εκτεθούν σε κεντρικούς χώρους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα βραβευτούν.