Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ελευσίνας διοργανώνει την έκθεση της φωτογράφου Μέλιννας Καμινάρη με τίτλο Στα όρια των αρχαιολογικών χώρων. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας Λεωνίδας Κανελλόπουλος.

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες και συνεντεύξεις ατόμων που η φωτογράφος συνάντησε στη διάρκεια της έρευνάς της στις περιοχές που καθορίζουν τα όρια μεταξύ των  αρχαιολογικών χώρων και των σύγχρονων πόλεων της Αθήνας και της Ελευσίνας.

Στα όρια των αρχαιολογικών τους χώρων, εκεί όπου η αρχαία και η σύγχρονη πόλη συναντώνται, μπορεί κανείς να παρατηρήσει την πολυπλοκότητα της αστικής ζωής. Η καθημερινή ζωή των κατοίκων έρχεται σε αντίθεση με την διαφορετική ατμόσφαιρα, την ιδρυματοποιημένη ηρεμία των ανοιχτών αρχαιολογικών χώρων που λειτουργούν ως πόλοι έλξης για τους τουρίστες. Πρόκειται για μια έρευνα που καλύπτει περίπου 5 χρόνια (2003-2008) και η οποία αποκαλύπτει την δυνατότητα της δημιουργικής φωτογραφίας να λειτουργήσει ως εργαλείο εθνογραφικής έρευνας.

Η έκθεση εστιάζει από την μια πλευρά στο πώς οριοθετούνται, φυλάσσονται και προστατεύονται αυτοί οι χώροι από το κράτος και από την άλλη στο πώς αντιμετωπίζονται από τους Νεοέλληνες, πώς δηλαδή εμείς συμπεριφερόμαστε προς τα εναπομείναντα ερείπια του παρελθόντος.