Βασ. Σοφίας και Δημ. Ράλλη, Πλατεία Κασταλίας, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6127245