Ο πολιτισμός εμπνέει και κινητοποιεί τις πνευματικές δυνάμεις της κοινωνίας μας, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας. Kινούμενος μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο πολιτιστικό περιβάλλον πασχίζει να αντιταχθεί στους δύσκολους καιρούς της οικονομικής, κοινωνικής και τελικά αξιακής κρίσης. Η  αναμέτρηση αυτή ίσως μέλλει να αποδειχθεί ένας δρόμος εξόδου από την κρίση που μαστίζει την Ελλάδα, την Ευρώπη, την υφήλιο.

Η κρίση, όχι μόνο δεν συνεπάγεται τη στέρηση της δημιουργίας, αντίθετα στην εξαιρετική κατάσταση που ζούμε, η σημασία του πολιτισμού, ως δημόσιο αγαθό αναδεικνύεται περισσότερο παρά ποτέ, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομία και την ανάπτυξη και εντέλει στην ευμάρεια της κοινωνίας. Πρόσφατη έρευνα για την ελληνική οικονομία καταδεικνύει την ουσιαστική συμβολή του πολιτιστικού προϊόντος στη δημιουργία ζήτησης, προστιθέμενης αξίας και εισοδημάτων, καθώς και την άμεση σχέση της εφαρμοζόμενης πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προσπάθεια οικονομικής ανάταξης της χώρας.

Σε μία κοινωνία που αλλάζει σε επίπεδο νοοτροπίας και στάσης και όπου εμφανίζονται νέες δημιουργικές δυνάμεις ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται δυναμικά ιδιωτικοί πολιτιστικοί οργανισμοί, το κράτος συνεχίζει να αποτελεί  εγγυητή στο πολιτιστικό σκηνικό, καλούμενο να προβεί σε νέες συμμαχίες και να παράξει πολιτισμό μέσα από συνέργειες,  συμπράττοντας με τους ιδιωτικούς φορείς, προβάλλοντας  στρατηγικές και αξιοποιώντας πόρους και επανεξετάζοντας τη σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικής ανάπτυξης, πρωτοποριακής δημιουργίας και καθημερινότητας. Ταυτόχρονα παραμένει υπεύθυνο για την ενίσχυση της πρόσβασης και της ίσης συμμετοχής των πολιτών στον πολιτισμό, τη διάδοση της ποιότητας και τη διαχείρισή του, την ενθάρρυνση των καλλιτεχνικών και νεανικών αναζητήσεων, τη δημιουργία απαιτούμενων υποδομών και θεσμών και την εξασφάλιση της διάρκειας και συνέχειάς τους, καθώς και την προβολή του πολιτισμικού κεφαλαίου της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

Το κρίσιμο ζητούμενο, είναι  να ενισχύσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τον συνδετικό κρίκο και όλες τις εστίες που συμβάλουν στη συνέχεια και την ανανέωση του πολιτισμού και της κουλτούρας μας και που παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με την ατομική  και  τη συλλογική μας ταυτότητα με στόχο να αναδειχθεί τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό η πλουραλιστική και πολυμορφική πολιτιστική ταυτότητα μιας  χώρας  περήφανης, που πάλλεται, δίνει μάχες καθημερινά  και δημιουργεί ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Info: Η Σοφία Χηνιάδου – Καμπάνη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά και Ιστορία της Τέχνης στην Αθήνα, Δημόσιο Δίκαιο στο Παρίσι,  Οικονομία και Διαχείριση του Πολιτισμού στη Ρώμη. Είναι ειδική σύμβουλος, υπεύθυνη για τα Πολιτιστικά στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
 
Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων νομικός σύμβουλος και σύμβουλος για πολιτιστικά θέματα στα Υπουργεία Πολιτισμού και Εξωτερικών, εκπρόσωπος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Κίνα και στο Maghreb, επικεφαλής του Πολιτιστικού Έτους της Ελλάδας στην Κίνα,  υπεύθυνη πολιτιστικού προγράμματος Ελληνικής  Προεδρίας  Συμβουλίου Ε.Ε. καθώς και μέλος Δ.Σ. πολιτιστικών οργανισμών. Έχει διοργανώσει πλήθος εκδηλώσεων  και έχει επιμεληθεί ποικίλες εκδόσεις πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

*Αναδημοσίευση από το περιοδικό Culturenow Mag, τεύχος 33