Το Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων καλεί τους ενδιαφερόμενους σε ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής με τον Βασίλη Αλεξάκη …

στις 21, 22, 23, 24 & 27, 28, 29 Ιανουαρίου 2013.

Στόχος της δημιουργικής γραφής είναι η απελευθέρωση της φαντασίας του συντάκτη. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Βασίλης Αλεξάκης χρησιμοποιεί τις ασκήσεις που επινοήθηκαν από την ομάδα OULIPO (Εργαστήρι Δυνητικής Λογοτεχνίας) στο Παρίσι και από τη σχετική εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος της γαλλικής ραδιοφωνίας, στην οποία συμμετείχε ο ίδιος επί 15 χρόνια.

Το σύστημα αυτό επιβάλλει κανόνες στους γράφοντες (όπως η υποχρεωτική αναφορά σε κάποιες λέξεις, διαλεγμένες στην τύχη), κανόνες που, αν και φαινομενικά καθιστούν πιο δύσκολο το παιχνίδι της γραφής, στην πραγματικότητα το διευρύνουν, του δίνουν αναπάντεχες κατευθύνσεις και λειτουργούν σαν ερεθίσματα. «Η λογοτεχνία είναι ένα παιχνίδι για μεγάλα παιδιά», συνηθίζει να λέει ο Αλεξάκης.

Πρόσβαση:
Λεωφορεία (στάση Καλλιφρονά): 054, 608, 622, Α8, Β8
Τρόλεϊ (στάση Καλλιφρονά): 3, 5, 11, 13, 14
Τρόλεϊ (στάση Πλατεία Κυψέλης): 2, 4
ΗΣΑΠ στάσεις: Άγιος Νικόλαος και Βικτώρια