Το Beton7 Gallery παρουσιάζει έργα των Αντώνη Καλαμαρά Πράπα, Adrien Chevrier και Dune Perez στην έκθεση με τίτλο SAVE_DELETE_CANCEL.

Χειραφετημένοι ο ένας από τον άλλον, συγκλίνουμε σήμερα προς ένα κοινό υποκατάστατο, αφήνοντας το θεσμό και αναζητώντας το όφελος στις εναλλακτικές συνελεύσεις και στις καινούργιες μορφές διανομής. Καθώς προκύπτει αυτό το καινούργιο ισότοπο, οι θεσμοί μετουσιώνονται και εμφανίζονται ως ένα κενό σώμα προς διαμόρφωση. Πώς μπορούμε να επανοικειοποιηθούμε αυτόν τον δυνάμει καινούργιο κενό τόπο; Τι μέλλον μπορούμε να δώσουμε σε αυτά τα υπολείμματα, τα ξεχασμένα από την αντι-ιστορική ορμή; Και, τέλος, ποια είναι τα ενδεχόμενα και ποιες οι παγίδες που μπορούν να προκύψουν από αυτές τις τελευταίες τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί;

Αντώνης Καλαμαράς Πράπας
Multimedia artist

Γεννήθηκε το 1987, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι μέλος της ομάδας Assemblage Aliéné με έδρα την Αθήνα.

2011 “Kanon ΗΤ6” (ομαδική έκθεση) Διεθνής Χώρος δοκιμών (ITS), Βελιγράδι,Σερβία
2013 “Kaukasus” (ομαδική έκθεση, σε επιμέλεια Assemblage Aliéné), Beton7, Αθήνα,Ελλάδα
2014 “Passage of an iron bar through the head”, Αγ. Μάρκου, Workspace Αθήνα, Ελλάδα
(Ομαδική έκθεση, σε επιμέλεια Assemblage Aliéné)
2015 “Αόρατες κυβερνήσεις”, Circuits and Currents, Aθήνα, Ελλάδα
2016 “Ελάχιστη Προσπάθεια” ΕΩΣ Gallery Αθήνα, Ελλάδα

Adrien Chevrier
Performative artist

Γεννήθηκε το 1990. Ζει και εργάζεται στη Γαλλία.

2015 after shade, ανεξάρτητη ομαδική έκθεση, off event, Lyon Biennale, Γαλλία
2015 back to the trees, σε επιμέλεια του Kendell Geers, Foret de Chaux, Γαλλία
2014 tous les Printemps du monde, σε επιμέλεια Laurent Deveze, Μπεζανσόν, Γαλλία
2014 “14”, ομαδική έκθεση, σε επιμέλεια Laurent Deveze, Narbonne, Γαλλία
2010 έκθεση νέων καλλιτεχνών, σε επιμέλεια Vassili Teriakidis,  M A C Strasbourg, France

Dune Perez
Καλλιτέχνης / ερευνητής

Γεννήθηκε το 1985. Ζει και εργάζεται στη Γαλλία.

2016 art residency domaine de Keravel, Plouha, Γαλλία
2016 drawing now, ομαδική έκθεση σε επιμέλεια Philippe Riss, Xpo Gallery, Παρίσι, Γαλλία
2016 Liaisons equivoques, ομαδική έκθεση σε επιμέλεια Stephanie Jamet και Philippe Terri-
er-Herman, musee des Beaux arts, Dole,  Γαλλία
2016 drawing after digital, ομαδική έκθεση σε επιμέλεια του Klaus Spiedel και Philippe Riss,
XPO gallery, Παρίσι, Γαλλία
2015 after shade, ανεξάρτητη ομαδική έκθεση, off event, Lyon Biennale, Γαλλία