Η Lo and Behold παρουσιάζει στο Milkshake Agency στη Γενεύη το project Public Domain, ένα project αρχείο-χαρτογράφηση δράσεων στο δηµόσιο Χώρο, από 26 Ιουνίου έως 24 Αυγούστου 2014.

Στην έκθεση συµµετέχουν 25 καλλιτέχνες µε 25 εικαστικές παρεµβάσεις στο Δηµόσιο Χώρο, σε 12 διαφορετικές πόλεις, σε 10 χώρες. Την επιμέλεια έχουν οι: Άρτεµις Ποταµιάνου και Γιώργος Παπαδάτος.

Οι καλλιτέχνες, που συµµετέχουν, ακολουθούν συγκεκριµένη «παραγωγική» διαδικασία ως προς τη δηµιουργία αλλά και την τελική µορφή του εικαστικού τους έργου, αφού καλούνται να επιλέξουν και να πραγµατοποιήσουν µια παρέµβαση στην πόλη oπου διαµένουν, και να φωτογραφήσουν την παρέµβαση αυτή καταγράφοντας την ώρα και και το συγκεκριµένο σηµείο.

Οι φωτογραφίες των δράσεων και τα καταγεγραµµένα στοιχεία θα παρουσιαστούν τελικά στο Milkshake-agency project space στη Γενεύη.

Ως αποτέλεσµα αυτής της δράσης προκύπτει ένα γραμμικό αρχείο από πολυάριθµα site-specifics, που σηµατοδοτούν τους διαφορετικούς εικαστικούς προβληµατισµούς και τις αναζητήσεις των δηµιουργών τους, αλλά και αποτελούν ταυτόχρονα µια πολιτική πράξη αφού είναι παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο που τον αναδιαµορφώνουν.

Παρεµβάσεις που ισορροπούν στα όρια της ανοµίας και της νοµιµότητας αφού η θέαση του καλλιτεχνικού αντικειµένου δεν επιλέγεται από τον θεατή αλλά του επιβάλλεται. Ταυτόχρονα ο καλλιτέχνης εκτίθεται µε τρόπο και σε κλίµακα κατά την οποία δεν εξωτερικεύει απλά την εικαστική του πρακτική αλλά και ελεύθερα εκφράζει τις ιδέες, τα συναισθήµατα, τις θέσεις του ακολουθώντας τα βήµατα µιας εσωτερικής διαπραγµάτευσης όπου το ιδιωτικό µετατρέπεται σε δηµόσιο.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µια καταγραφή, ένα εικαστικό ηµερολόγιο, αλλά και ενεργοποιείται µια διαδικασία διαλόγου που ξεπερνά τα όρια της προσωπικής εικαστικής αναζήτησης.

Το διαλεκτικό αυτό αρχείο αποτελεί έργο ουσιαστικά πολιτικό αφού αποτυπώνει τον παλµό και την προβληµατική διαφορετικών καλλιτεχνών, οι οποίοι όχι µόνο αντικατοπτρίζουν τις πολιτισµικά, πολιτικά και οικονοµικά διαφορετικές κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται αλλά και εντέλει αποτελούν αντιπροσωπευτικό παράδειγµα της εικαστικής δηµιουργίας της εποχής τους.

Το πρώτο µέρος του Public Domain µε 25 παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο έχει ήδη πραγµατοποιηθεί και παρουσιαστεί στο Supermarket Independent Art-Fair στη Στοκχόλµη το 2012.

Συµµετέχοντες εικαστικοί

Lanfranco Aceti / Ευτύχης Πατσουράκης / Γιάννης Ισιδώρου / Gaël Grivet / Γιάννης Γρηγοριάδης / Alexia Turlin / Λίνα Θεοδώρου / Alix Delmas / Θοδωρής Ζαφειρόπουλος / Γιώργος Γυπαράκης / Benoît Delaunay / Μάρω Μιχαλακάκου / Ίρις Πλαιτάκη / Campus Novel / Σοφία Τούµπουρα / Jenny Marketou / Derrick Piens / Erik Binder / Tea Mäkipää / Marc Bijl & Alejandro Vidal / Ludovic Bernhardt / Elena Bajo / Julie René de Cotret / Celine Peruzzo / Italo Zuffi

 

Ταυτότητα της Lo and Behold

Η ‘Lo and Behold’ είναι µια αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία, µε έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που έχει ως άξονα την πολιτιστική δράση µε επίκεντρο τη σύγχρονη τέχνη. Σκοπός της Lo and Behold είναι να στρέψει την προσοχή στο έργο τέχνης και να το προβάλει ως αποτέλεσµα καλλιτεχνικής διερεύνησης και όχι ως εµπορικό προϊόν.

∆ιοργανωτής: Lo and Behold , www.loandbehold.gr