Λ. Μαραθώνος, Νεα Μάκρη
Τηλ.: 22940 58900, 22940 58920