Η Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος ιδρύθηκε με σκοπό να ενθαρρύνει, να στηρίζει τις δραστηριότητές τους

οποιουδήποτε είδους για την ανάπτυξη νεολαίας, η απόδοση των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος στους Κωφούς και Βαρήκοους νέους μέσα στην Ελλάδα, εξεύρεση και καταγραφή των προβλημάτων των Κωφών νέων για την ισότιμη ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Στις 30 Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 θα πραγματοποιηθεί στο Βooze Cooperativa (Κολοκοτρώνη 57, Μοναστηράκι, Αθήνα) το Πάρτι @ Βοοze, το οποίο οργανώνεται από την Επιτροπή Νεολαίας για την επίτευξη των σκοπών της.

Να σημειώσουμε ότι στις 6 Μαρτίου 2010 στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε το Μεσογειακό Πάρτι όπου παραβρέθηκαν Κωφοί από Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία και είχε μεγάλη προσέλευση.