Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σας προσκαλεί στην επιστημονική ημερίδα «Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία»-Μνήμη Ν. Μουτσόπουλου, που διοργανώνει στο αμφιθέατρό του «Μελίνα Μερκούρη».

Στόχος του παραπάνω συνεδρίου, το οποίο αποτελεί παράλληλη εκδήλωση της περιοδικής έκθεσης «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα» (αίθουσα «Κυριάκος Κρόκος» του Μ.Β.Π.-21/12/2018 έως 30/9/2019), είναι η παρουσίαση στο κοινό γνωστών και άγνωστων οχυρών θέσεων (πόλεις, οικισμοί, σταθμοί, πύργοι, διατειχίσματα, παρατηρητήρια-φυλάκια) της εποχής του Ιουστινιανού Α΄ από τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αλλά και ο φωτισμός θεμάτων, που αφορούν την καστροκτισία και την οχυρωτική, τη μηχανική, την οργάνωση και τη χρήση του χώρου, αλλά και τις πολεμικές τεχνικές της εποχής.

Πρόγραμμα

9.45 – 10.00 Υποδοχή – Εγγραφές
10.00 – 10.15 Έναρξη – Χαιρετισμοί

Α΄ Συνεδρία
Προεδρείο: Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Προϊσταμένη Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού
Σταυρούλα Σδρόλια, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

10.15 – 10.30 Ευτέρπη Μαρκή – Ευαγγελία Αγγέλκου, Παρατηρήσεις στον οχυρωματικό σχεδιασμό του Ιουστινιανού
10.30 – 10.45 Πασχάλης Ανδρούδης, Ο αρχιτέκτων Βικτωρίνος και ο σημαίνων ρόλος του στην αναδιοργάνωση του αμυντικού συστήματος της εποχής του Ιουστινιανού στη νότια Βαλκανική
10.45 – 11.00 Γεωργία Πεπονά, Αμυντική αρχιτεκτονική στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η τεχνική της κατασκευής των τειχών από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, η αρχιτεκτονική δημιουργία των τειχών του Ιουστινιανού
11.00 – 11.15 Αινείας Οικονόμου – Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Η Βυζαντινή Οχύρωση του Χλερηνού
11.15 – 11.30 Γεώργιος Κακαβάς, Οχυρώσεις Καστοριάς και Νεστορίου
11.30 – 11.45 Ανδρομάχη Σκρέκα, Οχυρές Θέσεις στην Π.Ε. Καστοριάς από την εποχή του Ιουστινιανού και μετά
11.45 – 12.00 Ευάγγελος Παπαθανασίου, Παληόκαστρο Καταλωνίων, στα Πιέρια Όρη
12.00 – 12.15 Μαρία Σαραντίδου, Η ιστορική εξέλιξη στην αισθητική των τειχών της Θεσσαλονίκης
12.15 – 12.30 Συζήτηση
12.30 – 13.00 Διάλειμμα

Β΄ Συνεδρία
Προεδρείο: Ευτέρπη Μαρκή, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων
Γεώργιος Κακαβάς, Διευθυντής Νομισματικού Μουσείου

13.00 – 13.15 Ιωακείμ Παπάγγελος, Το κάστρο του Βολβού Καλαμαριάς
13.15 – 13.30 Ευάγγελος Μαλκάκης, Η οχύρωση της Αναστασιουπόλεως Θράκης
13.30 – 13.45 Ηλίας Πινακούλιας, Το Φρούριο των Τρικάλων: συνέχειες και ασυνέχειες
13.45 – 14.00 Σταύρος Γουλούλης, Η διαμόρφωση του μεσαιωνικού κάστρου της Λάρισας: Χώρος και ιδεολογία
14.00 – 14.15 Ιωάννης Βαραλής, Ναοί εντός οχυρώσεων στο ανατολικό Ιλλυρικό: μια ανάγνωση δεδομένων
14.15 – 14.30 Σταυρούλα Σδρόλια – Σοφία Ντιντιούμη, Πήλινα ανάγλυφα πώματα από το κάστρο της Βελίκας
14.30 – 15.00 Συζήτηση – Λήξη ημερίδας