Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διοργανώνει διάλεξη της κ. Όλγας Δακουρά-Βογιατζόγλου, αρχαιολόγου της Α΄ Εφορείας

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με τίτλο «Ο μαγικός κύκλος της Αθήνας», τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 19.30.

Η διάλεξη πραγματεύεται τα όρια της μεσαιωνικής και νεώτερης πόλης και ρίχνει φως στα μαγικά της κέντρα. Στη διαδρομή του κύκλου, σύμφωνα με τις περιηγητικές πηγές και τις λαογραφικές καταγραφές, εντοπίζονται μαγικοί κιονίσκοι για την αποτροπή του κακού και αποκαλύπτονται τα κέντρα των Ξωτικών, των Μοιρών και των Καλοκυράδων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το μεγαλύτερο κέντρο των Ξωτικών εγκαταστημένο στο έρημο τοπίο των λόφων των Νυμφών, της Πνύκας και των Μουσών και στα φυσικά και τεχνητά σπήλαια που αποτελούσαν μέχρι τα νεώτερα χρόνια τα άντρα των μαγικών πρακτικών για το κάθε καλό και κακό.

Η κ. Όλγα Δακουρά-Βογιατζόγλου σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Από το 1998 εργάζεται στη Α΄ ΕΠΚΑ  έχοντας την ευθύνη του αρχαιολογικού χώρου των λόφων Μουσών-Πνύκας-Νυμφών. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε συλλογικούς τόμους, σε επιστημονικά περιοδικά, στον περιοδικό τύπο, σε εκπαιδευτικά φυλλάδια κλπ. και έχει δώσει διαλέξεις με θέματα σχετικά αφενός με τη βιομηχανική κληρονομιά και αφετέρου με τους Δυτικούς Λόφους της Αθήνας.
Η διάλεξη λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του κύκλου ομιλιών για το 2012 με τίτλο «Φανταστικά και Απόκοσμα», τις οποίες διοργανώνει ο Σύλλογος των Φίλων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.