Και το τέλος θα εἶναι ὅλο φῶς

ἀβάστακτο ὁλόλευκο φῶς.

Β. Ποῦχνερ

Ο συγγραφέας

Ο Βάλτερ Πούχνερ (Walter Puchner) (1947) είναι Αυστριακός συγγραφέας, κριτικός και καθηγητής πανεπιστημίου στις θεατρικές σπουδές με σημαντικό συγγραφικό έργο στη θεατρολογία της Ελλάδας, της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, των Βαλκανίων αλλά και του Βυζαντίου, στη λαογραφία αλλά και σε ποικιλία άλλων θεμάτων του πολιτισμού της περιοχής με περισσότερα από 80 βιβλία και πολυάριθμες μελέτες και κριτικές.

Ο Βάλτερ Πούχνερ έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις και στη χώρα καταγωγής του, την Αυστρία, αλλά και στην Ελλάδα.

Του ίδιου:

Δοκίμια για τον οὐρανό. Ἐκλογές ποιήσεων, Ἀθήνα, Ἁρμός 2016
Ὁ φωτεινός ἴσκιος. Ἀνθολόγηση ποιήσεων 2013-2014, Ἀθήνα, Ἁρμός 2017
Ἡλιάδα. Φᾶος ὁρῶ. Ἡλιακή ἀνθολόγηση, Ἀθήνα, ΤΑΔΕ ΕΦΗ 2017
Ὁ κηπουρός τῆς ἐρήμου. Ποίησεις τοῦ 2013, Ἀθήνα, Ἡρόδοτος 2018