Οι Mohammad παρουσιάζουν τις τελευταίες τους κυκλοφορίες Zo Rèl Do και Lamnè Gastama, πρώτο και δεύτερο μέρος της τριλoγίας, στην οποία επεξεργάζονται και μεταμορφώνουν ήχους της περιοχής που οροθετείται από τους 34°Ν – 42°Ν & 19°Ε – 29°Ε γεωγραφικούς παράλληλους. Η μονολιθική και πλούσια σε συνηχήσεις και σκοτεινές μελωδίες μουσική των Mohammad, εμπλουτίζεται με ρυθμικά ψήγματα, απόκοσμες φωνές και σεισμικούς παλμούς που αντηχούν τελετουργίες του τότε και του τώρα.

Οι Mohammad είναι οι Νίκος Βελιώτης, Coti & ILIOS. Ως Mohammad λειτουργούν από το 2009.

www.mohammad.gr