Τι αντιλαμβανόμαστε σαν τόπο;
Ποιοί παράγοντες καταλύουν έναν τόπο;
Ποιά η θέση του ατόμου στα ταχέως μεταβαλλόμενα αστικά τοπία;

Το 3.32 αποτελεί μέρος του project NON PLACES. Η προβληματική του έργου βασίζεται στο νεολογισμό Non-place που εισήγαγε ο ανθρωπολόγος Marc Augé στο έργο του “Non-places: introduction to anthropology of supermodernity”, όπου ο μη-τόπος αντιτίθεται στην έννοια του “ανθρωπολογικού τόπου”.

Ο τόπος προσφέρει στο άτομο έναν χώρο που ενδυναμώνει την ταυτότητά του δημιουργώντας μέσω τη συνύπαρξης και της συναναστροφής με άλλα άτομα, κοινές κοινωνικές αναφορές. Ο μη-τόπος λειτουργεί μέσα στην καθημερινότητα και την ατομική συνείδηση μόνο ως χώρος μεταβατικός, χώρος ανωνυμίας.

Non-places θεωρούνται ακόμα όσα θεωρητικά μοντέλα δεν πραγματοποιήθηκαν ή εκπλήρωσαν το σκοπό τους. Αναφορά γίνεται στο Πρόγραμμα Αστικής Στέγασης Pruitt-Igoe (St.Louis, Η.Π.Α), εμβληματικό κτίριο του Μοντερνισμού και σύμβολο αποτυχίας της μοντερνιστικής αναζήτησης, που κατεδαφίστηκε στις 15 Ιουλίου 1972 στις 3:32 μ.μ.

4 KUNSTRUKT, I AM A MONUMENT, 2020

Η παρουσίαση του 3.32 στη Στοά 42 λειτουργεί ως παρέμβαση στο μεταβατικό χώρο της στοάς. Ο χαρακτήρας της αθηναϊκής στοάς που μεταλλάσσεται σε συνάρτηση με την εποχή, αποτελεί πεδίο διερεύνησης των εννοιών τόπου και μη τόπου, εξετάζοντας την υποκειμενικότητά τους στη σύγχρονη εποχή.

KUNSTRUKT – Λίγα λόγια για την ομάδα

Οι KUNSTRUKT είναι μια ομάδα που ξεκίνησε το 2019 από τρεις ετερόκλητους δημιουργούς έχοντας τη διάδραση σαν αφετηρία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μέσα από τη διερεύνηση δυναμικών συστημάτων φυσικών και βιομηχανικών υλικών, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εκφραστικά μέσα, σκιαγραφούν τη σχέση ανάμεσα στη δομή και την αταξία, οπτικοποιώντας αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν το ανθρωπολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικολογικό μοντέλο του σύγχρονου κόσμου.

Κεντρική εικόνα θέματος: KUNSTRUKT-LAYERED SPACE(THE GRID) 2023