Το ευφυέστερο σχόλιο για τον άνθρωπο και τον κόσμο είναι ασφαλώς ο πλατωνικός μύθος του σπηλαίου. Ο Πλάτων, αυτός ο μεγάλος αφηγητής των ιδεών, απέδειξε με την ακρίβεια γεωμετρικού θεωρήματος πώς η καθημερινότητα αποχαυνώνει τη μάζα και μεταβάλλει τη ζωή μας σε μια σκηνή ψευδαισθήσεων για την αλήθεια και το ψέμα, για το σημαντικό και το ασήμαντο. Αν εμπλουτίζαμε το πλατωνικό σπήλαιο με κάμποσες τηλεοπτικές οθόνες θα αποτυπώναμε με την ίδια ενάργεια και το στίγμα της εποχής μας. Η νεοελληνική κοινωνία απολαμβάνει τις φευγαλέες αντανακλάσεις μιας εικονικής πραγματικότητας που δημιούργησαν κάποιοι επιτήδειοι για λογαριασμό της. Σήμερα, λεηλατημένοι από τον σκουπιδότοπο της ενημέρωσης, παραμένουμε δεσμώτες του πλατωνικού σπηλαίου ανίκανοι να ξεπεράσουμε την αγοραφοβία που μας προκάλεσε η εσωστρέφεια των τελευταίων δεκαετιών. Κατά τα άλλα ορισμένοι μέσα στο σπήλαιο, σε κατάσταση έκστασης ανακράζουν: «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!»