Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία εξέδωσε το βιβλίο «Ο Ιερεμίας Μπένθαμ και η Ελληνική Επανάσταση»…

… Την επιστημονική διεύθυνση της έκδοσης είχε ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου υπό τον οποίο εργάστηκε ομάδα ειδικών επιστημόνων (Φιλήμων Παιονίδης, Ανδρέας Τάκης, Γιάννης Τασόπουλος).

Αντικείμενο του τόμου είναι η μελέτη της σχέσης του σπουδαίου Βρετανού φιλοσόφου και νομομαθούς Ιερεμία Μπένθαμ με τις πρώτες ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις και το Σύνταγμα της Επιδαύρου. Ύστερα από πρόσκληση Ελλήνων ιθυνόντων, ο Μπένθαμ παρενέβη στα ελληνικά πράγματα στέλνοντας διάφορα δοκίμια και επιστολές. Στόχος του ήταν η προσαρμογή του ελληνικού Συντάγματος, προκειμένου το νεοσύστατο πολίτευμα να μην διολισθήσει σε μια μορφή αυταρχικής κυριαρχίας των αιρετών αρχόντων πάνω στους πολίτες.

Οι παραινέσεις του Μπένθαμ δεν έτυχαν τότε της προσοχής που τους άξιζε. Τα κείμενά του ωστόσο έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αφενός διαφωτίζουν για τις ριζοσπαστικές δημοκρατικές απόψεις του μεγάλου φιλοσόφου, και αφετέρου αναδεικνύουν μια άγνωστη ιδεολογική διάσταση του Αγώνα της Παλιγγενεσίας.