Από τις εκδόσεις Λιβάνη κυκλοφορεί το βιβλίο – CD, Ο διαφορετικός μισομπουκίτσας. Μια ιστορία για τον σχολικό εκφοβισμό των Γιάννη Ζουγανέλη & Γιούλας Γεωργίου.

Τα παιδιά στο σχολείο 
δε µε φωνάζουν µε το όνοµά µου. 
Με λένε Μισοµπουκίτσα 
και γελάνε. Όταν παίζουµε 
µπάλα και δεν τα καταφέρνω, 
µε κοροϊδεύουν. 
Σήµερα ένα παιδί µε κλότσησε. Μου κάνουν συνέχεια καζούρα. 
Να, σαν να τους ακούω:

«Αυτός, καλέ, είναι ίσα 
µε την µπάλα!»

 «Οχ! Ο κοντός ήταν; 
Τον πέρασα για την µπάλα».

 

Γνωρίστε τον διαφορετικό Μισοµπουκίτσα, σε µια ιστορία για τον σχολικό εκφοβισµό και την αντιµετώπισή του.

 

Περιλαμβάνεται CD με θεατρική αφήγηση και 10 τραγούδια

Μουσική: Γιάννης Ζουγανέλης

Τραγουδούν: Μαρίνα Σάττι – Αλέξανδρος Ζουγανέλης – Άγγελος Χρονάς – Γιάννης Ζουγανέλης

 

Εικονογράφηση: Μιχάλης Βαλάσογλου, Μαρία Παγκάλου

 

 

 

 

 

 

ΙΓ715

ISBN 978-960-14-3074-4