Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα, Μαρούσι
Τηλ.: 210 8760060