Ο Ανδρέας Στάικος σκηνοθετεί και παρουσιάζει το τελευταίο του έργο Ναπολεόντια, μια κωμωδία εν εξελίξει, στο θέατρο Τοπος Αλλου, από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009. Το έργο που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Μάιο του 2007 ,παρουσιάζεται ξανά με μια νέα σκηνοθετική αντίληψη.

Η Ναπολεόντια διαδραματίζεται στο Ναύπλιο του 1835. Με την ενηλικίωσή του, ο νεαρός Όθων αναλαμβάνει την εξουσία του νέου ελληνικού βασιλείου. Οι Έλληνες υπήκοοί του, προκειμένου να τιμήσουν αυθόρμητα τον βασιλιά τους, μυούνται στον χορό βαλς, ώστε ο βασιλιάς να αισθανθεί σαν στο σπίτι του και να ευφρανθούν τα ώτα του από οικείες μελωδίες. Ξένοι χοροδιδάσκαλοι διδάσκουν το βαλς και ντόπιοι χωροφύλακες εποπτεύουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Η χώρα ολόκληρη μεταβάλλεται σε ένα αχανές χοροδιδασκαλείο. Μετά τον ζυγό της τουρκικής δουλείας οι Έλληνες ετοιμάζονται να παραδοθούν στη νέα δουλεία του εξευρωπαϊσμού, άλλοτε δια της σαγήνης του χορού και άλλοτε, δια τους ανεπίδεκτους μαθήσεως, δια ροπάλου. Η ανάδυση, η χαρούμενη ανάδυση του νέου ελληνικού κράτους μέσα από τις μελωδίες του βαλς!

Παίζουν :Μάνος Βακούσης, Αντωνία Γιαννούλη, Γιώργος Γιαννακάκος, Κατερίνα Παυλάκη και Έλενα Χατζηαυξέντη