Η Myrό Gallery απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς χαράκτες που θα ήθελαν να συμμετέχουν σε ομαδική έκθεση χαρακτικής με τίτλο “Νέα Ελληνική Χαρακτική 1” και θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τις προτάσεις τους μέχρι την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας στο θέμα “Νέα Ελληνική Χαρακτική Ι”.

Υπεύθυνος για την διαδικασία επιλογής & επιμελητής της έκθεσης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Myrό Gallery κ. Πάρης Καπράλος.

Διαδικασία επιλογής, όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν 4 – 8 ευκρινείς φωτογραφίες διαφορετικών χαρακτικών έργων τους,  αναγράφοντας την έκδοση (η οποία πρέπει να είναι μικρότερη των 12 τυπωμάτων) και την μέθοδο χάραξης σε κάθε μία, μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τις σπουδές τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Τα χαρακτικά που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς έκθεση και πώληση, κορνιζομένα, και να μην ξεπερνούν σε διάσταση τα  30 Χ 40 cm. Proof, e/a, “εκτός αρίθμησης”, δεν γίνονται δεκτά.

Η έκθεση και η διαδικασία της έχουν στόχο την προώθηση στο διεθνές προσκήνιο της νέας ελληνική χαρακτική, συνδυάζοντας εγκαθιδρυμένες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες βέλτιστες δημοπρατικές πρακτικές με εικαστικές εκθέσεις και στόχο να ανοίξει ένα νέο κανάλι διάθεσης χαρακτικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.