Ανοιχτό και τις Τρίτες θα παραμείνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για την περίοδο των εορτών. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα

διαμορφώνεται ως εξής:

Χριστούγεννα 2010
 

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010, 10:00 – 17:00
Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2010, κλειστά
Κυριακή 26  Δεκεμβρίου 2010, κλειστά
Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010, 10:00 – 17:00
Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011, κλειστά
Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011, 10:00 – 17:00
Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011, 10:00 – 17:00

Οι υπόλοιπες ημέρες και ώρες λειτουργίας δεν υφίστανται καμία αλλαγή.

Μπορείτε να προμηθευτείτε και τα γούρια του 2011 από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.