Η έκθεση στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη μέσα από μια σειρά έργων διαδραστικών, όπου το κοινό θα υιοθετήσει παροδικά έναν εικαστικό ρόλο. Θα δοθεί η δυνατότητα στον εκάστοτε συμμετέχοντα να αισθανθεί και αυτός «εν δυνάμει» δημιουργός.

Μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών θα προκύψει η καλλιτεχνική έκφραση με την τέχνη της ζωγραφικής, της χαρακτικής και της γλυπτικής, η οποία θα καταγράφεται και ως ντοκουμέντο με τη φωτογραφία και το βίντεο. Η χάραξη ως γραφή, ως ζωγραφική ως τύπωμα , αναπτύσσει καταλυτικούς κωδικούς διατύπωσης μιας κοινής γλώσσας, ενός γενετικού συστήματος όπου η ομιλία και η γραφή είναι απαραίτητες για την έκφραση, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο.

Σημαντικό και καθοριστικό στοιχείο για την έκθεση είναι ότι αυτές οι δύο γλώσσες από τη δημιουργία τους μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται εκατέρωθεν και από τους δύο λαούς σχεδόν με την ίδια αρχική έννοια και χρήση που είχαν απ’ όταν δημιουργήθηκαν. Ειδικότερα, από την ύπαρξή τους μέχρι σήμερα, χρησιμοποιούνται αδιάλειπτα τα ίδια στοιχεία, οι λέξεις και έννοιες.

Η διάδραση μέσω των εργων της έκθεσης, στοχεύει στην ενεργοποίηση των αισθήσεων του επισκέπτη καθώς και η διαδικασία αυτή στην οποία καλείται να συμμετάσχει, λειτουργεί άλλοτε ως λογοπαίγνιο ή ως γραφοπαίγνιο. Συγκεκριμένα, οι έννοιες δηλώνονται με εκφράσεις που άλλοτε εικονοποιούνται από χαραγμένα γράμματα και άλλοτε με ιδεογράμματα και κινεζική γραφή (ενίοτε και καλλιγραφια), οι οποίες όμως δηλώνουν αξίες και νοήματα που σηματοδοτούν τη ζωή των ανθρώπων.

Ο εγκέφαλός μας κατανοεί σε κάθε περίπτωση τα επικοινωνιακά ψηφία ως γραμματοσειρές για να τα αναγνώσει και ως ηχητικά συμπτύγματα και να εκφραστεί.

Συντελεστές:

Επιμέλεια: Βασιλική Κολιπέτσα, Ιωάννα Λιν, Κωνσταντίνος Στουπάθης

Βίντεο: Δημήτρης Νικολιούλιας