Οι Εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν τη «Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας», γραμμένη από το Nigel Warburton

… και μεταφρασμένη από το Γιώργο Λαμπράκο.

Μια πλήρης και συναρπαστική ιστορία της φιλοσοφίας για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Σε σαράντα περιεκτικά κεφάλαια, ο Nigel Warburton παρακολουθεί τους μεγαλύτερους φιλοσόφους και στοχαστές, αναπτύσσοντας με χρονολογική σειρά τα σημαντικότερα ρεύματα και τους σταθμούς της δυτικής φιλοσοφίας.

Ο Warburton δεν καθιστά απλώς προσιτή τη φιλοσοφία, αλλά μας εμπνέει να σκεφτούμε, να διαφωνήσουμε, να θέσουμε ορθολογικά επιχειρήματα και ερωτήματα. Η «Μικρή ιστορία της φιλοσοφίας» παρουσιάζει τη σαρωτική ορμή της ανθρώπινης έρευνας για φιλοσοφική κατανόηση και μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε στη συζήτηση.

Ο Nigel Warburton έχει γράψει μεταξύ άλλων τα: «Philosophy: The Basics» (1992), «Thinking from A to Z» (1996) και «Free Speech: A Very Short Introduction» (2009). Διδάσκει φιλοσοφία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και παραδίδει μαθήματα για την τέχνη και τη φιλοσοφία στην Tate Modern.

«Ένα αλφαβητάρι για την ανθρώπινη ύπαρξη: σπάνια η φιλοσοφία έμοιαζε τόσο διαυγής, τόσο σημαντική, τόσο άξια και τόσο προσιτή. Μας αναζωογονεί το γεγονός ότι η φιλοσοφία παρουσιάζεται με όρους της ιστορίας των ιδεών, παρά με άχρονες έννοιες. Μια θαυμάσια εισαγωγή για όποιον ένιωσε την περιέργεια για σχεδόν οτιδήποτε».
Sarah Bakewell, συγγραφέας του «How to Live: A Life of Montaigne in One Question
and Twenty Attempts at an Answer»

«Ένα ζωντανό και αξιοπρόσεκτο βιβλίο, γραμμένο με απλότητα και σαφήνεια. Θα βρει εξαιρετική απήχηση…»
Peter Cave, συγγραφέας του «Can a Robot be Human?»