Η έκθεση “Μια ιδιαίτερη όψη της αφαίρεσης” είναι αφιερωμένη στα χρόνια της εμφάνισης και βαθμιαίας καθιέρωσης της αφαίρεσης στην ελληνική τέχνη, από την δεκαετία του 1950 και 1960.

Η νεοελληνική τέχνη την εποχή αυτή, κάνει μια στροφή προς τη δυτική Ευρώπη, όπου μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών, εκμεταλλευόμενος τις υποτροφίες, φεύγει από την Ελλάδα. Από αυτούς πρώτος που στρέφεται στην αφαίρεση ήταν ο Αλέκος Κοντόπουλος, που το 1949 ίδρυσε με τους Γιάννη Γαΐτη, Γιάννη Μαλτέζο, Δημήτρη Χυτήρη και Λάζαρο Λαμέρα την ομάδα Οι Ακραίοι.

Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα συλλογικό έργο των Α. Κοντόπουλου, Α. Απέργη, Γ. Μαλτέζου, Γ. Σίμωσι, Κ. Αντύπα και Γ. Γαΐτη το οποίο αποτελεί έναν κεντρικό πυρήνα του λυρικoύ αφαιρετισμού της εποχής. Στο έργο αυτό, εκδηλώνεται το σπάσιμο της παράδοσης και η σταδιακή εξέλιξη της φυσιογνωμίας της ελληνικής τέχνης.

Μέσα από τα έργα 16 ζωγράφων και γλυπτών, εκπροσώπων της σύγχρονης τέχνης του 20ου αιώνα, διαγράφεται η συναρπαστική ιστορία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα.

Παρουσιάζονται λιγότερο γνωστά έργα των:
Α. Απέργη // Κ. Αντύπα // Κ. Ανδρέου // Γ. Γαΐτη // Α. Κοντόπουλου, Β. Καλούτση // Γ. Μαλτέζου // Τ. Μάρθα // Θ. Μάϊπα // Κ. Ξενάκη // Δ. Περδικίδη // Α. Πιεράκου // Γ. Σίμωσι // Π. Σαραφιανού // Θ. Τσίγκου // J. Χριστοφόρου

* Το έργο της εικόνας είναι ένα συλλογικό έργο των: Α. Κοντόπουλου, Α. Απέργη, Γ. Μαλτέζου, Γ. Σίμωσι, Κ. Αντύπα, Γ. Γαΐτη