Το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος διαθέτει για την χρονιά 2015-2016, τμήματα σεμιναριακών μαθημάτων στα κάτωθι είδη τραγουδήματος: α) δημοτικό-παραδοσιακό, β) ελληνόφωνο πολυφωνικό επαρχιών Πωγωνίου και Δροπόλεως, Ηπείρου, γ) ρεμπέτικο & λαϊκό και δ) αστικό ‘ελαφρό’. Για τα μέλη της Ομάδας Παραστάσεων του Φορέα θα υπάρχει και ομάδα εργασίας εστιασμένη στις γυναικείες διφωνίες του Βόρειου Τμήματος του Νομού Δράμας.

Τα μαθήματα είναι ομαδικά, σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν μία ώρα και τριάντα λεπτά (σύνολο ωρών ανά μήνα: έξι). Η δυνατότητα “ιδιαίτερων” ατομικών μαθημάτων υπάρχει κατόπιν συνεννοήσεως με τους διδάσκοντες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού.

Οι εγγραφές γίνονται κατά την έναρξη των μαθημάτων τον μήνα Οκτώβριο, στο τμήμα επιλογής σας. Από τον μήνα Νοέμβριο και μετά, οι εγγραφές γίνονται μετά από σχετική συνεννόηση με τον διδάσκοντα του τμήματος. Για πρόθεση εγγραφής σε κάποιο από τα τμήματα που προσφέρονται από το ΕΡ.Κ.Ε.Τ., ή για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε, είτε τηλεφωνικώς 210.6519697 μέσω της γραμματείας σε εργάσιμες ημέρες & ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-14:00), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info.

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Παρασκευή: 18:00 – 19:40 [τμήμα ενηλίκων & ομάδα παραστάσεων]

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ & ΔΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ

Παρασκευή: 16:30 – 18:00 [τμήμα ενηλίκων]

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΔΙΦΩΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη: 19:30 – 21:00 [τμήμα ενηλίκων]

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ & ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Δευτέρα: 19:30 – 21:00 [τμήμα ενηλίκων]

ΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ [περίοδοι: προπολεμική, μεσοπολεμική, μεταπολεμική]

Δευτέρα: 18:00 – 19:30 [τμήμα ενηλίκων]