Στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών παρουσιάζεται η έκθεση του Μάρκου Καμπάνη με τίτλο «Το Μουσείο των Δέντρων». Πρόκειται για μια σειρά έργων

(σχέδια, μονοτυπίες, μικτή τεχνική) με θέμα το δέντρο όπως αυτό παρουσιάζεται στην ιστορία της τέχνης.

Το δέντρο, είτε αυτόνομο είτε ως μέρος του τοπίου αποτελούσε πάντα ένα από τα κυρίαρχα θέματα στη ζωγραφική του Μάρκου Καμπάνη. Στη συγκεκριμένη έκθεση όμως θα το δούμε μέσα από μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα οπτική γωνιά, τόσο από εννοιολογικής πλευράς όσο και αισθητικής. Ο καλλιτέχνης με αφορμή πάλι το δέντρο, βρίσκει την ευκαιρία να εκφράσει την αγάπη του για την ιστορία της τέχνης καθιστώντας την το πραγματικό θέμα των έργων του. Τα πραγματικά δέντρα ιδωμένα εκ του φυσικού, δίνουν τώρα τη θέση τους στα δέντρα της ιστορίας. Το δέντρο ζωγραφισμένο στις διάφορες περιόδους της τέχνης γίνεται το «μοντέλο» για νέα έργα. Από τους Ασσύριους ως τον Mondrian,από τη Βυζαντινή τέχνη ως την Ιαπωνική ζωγραφική, από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή, από τη Δύση ως την Ανατολή.

Ταυτόχρονα στην έκθεση εξετάζεται ο τρόπος που ο ζωγράφος βλέπει τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, ο τρόπος που ο ζωγράφος βλέπει συγγένειες ανάμεσα σε φαινομενικά διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις. Η σχέση που στα μάτια του ζωγράφου μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε ένα Βυζαντινό δέντρο και στα δέντρα του Magritte, επί παραδείγματι. Σχέσεις καθαρά προσωπικές βέβαια που εμφαίνονται από τον τρόπο που ο Μάρκος Καμπάνης τα ξαναζωγραφίζει τονίζοντας κάποια από τα στοιχεία τους ή αποσιωπώντας άλλα. Με άλλα λόγια από την ίδια τη διαδικασία της ζωγραφικής πράξης που αποτελούσε πάντα για τον καλλιτέχνη ένα από τα αγαπημένα του θέματα.

Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλογο τα κείμενα του οποίου γράφουν οι: Νίκος Βατόπουλος και Χάρις Κανελλοπούλου