Στην ζωγραφική δεν έχουν τον πρώτευοντα λόγο οι λέξεις όπως στην λογοτεχνία. Η εικόνα είναι η ουσία τής ζωής στην ζωγραφικη τέχνη. Τα χρώματα και τα σχήματα δεν λειτουργούν δεσμευτικά στην ζωγραφικη μου ώστε το πνεύμα να απελευθερώνεται στην ουσία των μορφών χωρίς να υπάγεται σε πολύπλοκες ανασυνθεσεις . Οι εικόνες που ανασύρονται από την μνήμη είναι μια νέα γέννηση που το κύριο στοιχείο της δεν μπορεί να αναθεωρηθεί από την στιγμή της ολοκλήρωσης, στην ζωγραφική επιφάνεια. Εάν ζωγραφίσω κάποιον εκ του φυσικού, η εικόνα θα είναι πληρέστερη όταν όμως η μορφή βγαίνει από την μνήμη ο χρόνος έχει κάνει αφαίρεση. Δεν είναι μια αφαιρετική προσπάθεια του δημιουργού. Πραγματικά διασταυρώνεται η εμφάνιση με τον πυρήνα της.

Η έκθεση θα εμφανίζεται στον σύνδεσμο.
Ολοκληρωμένη από 1 Οκτωβρίου 2020 αλλά ήδη μπορείτε να την επισκεφθείτε κατά την εξέλιξη της