Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ανακοινώνει το πρόγραμμα των παραστάσεων που παρουσιάζει, για την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς.

Αναλυτικό πρόγραμμα παραστάσεων Κ.Θ.Β.Ε. περιόδου

Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς (24.12 – 07.01)

Τρίτη 24/12/2013 Δε γίνεται καμία παράσταση

Τετάρτη 25/12/2013

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-19.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»- 19.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο», ΠΡΕΜΙΕΡΑ – 19.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-19.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»-19.00

Παιδική Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Οι τρεις σωματοφύλακες»-11.00

Πέμπτη 26/12/2013

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-21.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»-21.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο» -21.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-20.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»-21.00

Παιδική Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Οι τρεις σωματοφύλακες»-11.00

Παρασκευή 27/12/2013

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-21.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»-21.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο» -21.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-20.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»-21.00

Σάββατο 28/12/2013

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-18.00 & 21.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»-21.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο» -18.00 & 21.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-20.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»-18.00 & 21.00

Κυριακή 29/12/2013

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-19.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»- 19.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο» – 19.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-19.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»-19.00

Παιδική Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Οι τρεις σωματοφύλακες»-11.00 & 15.00

Δευτέρα 30/12/2013 Δε γίνεται καμία παράσταση

Τρίτη 31/12/2013 Δε γίνεται καμία παράσταση

Τετάρτη 01/01/2014

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-19.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»- 19.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο»- 19.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-19.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»-19.00

Παιδική Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Οι τρεις σωματοφύλακες»-11.00

Πέμπτη 02/01/2014

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-21.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»-21.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο» -21.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-20.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»-21.00

Παιδική Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Οι τρεις σωματοφύλακες»-11.00

Παρασκευή 03/01/2014

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-21.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»-21.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο» -21.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-20.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»-21.00

Σάββατο 04/01/2014

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-18.00 & 21.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»-21.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο» -18.00 & 21.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-20.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»- 18.00 & 21.00

Κυριακή 05/01/2014

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, «Πέερ Γκυντ»-19.00

Υπερώο ΕΜΣ, «Γράμμα σ’ένα παιδί»- 19.00

Βασιλικό Θέατρο, «Το Ραφτάδικο»- 19.00

Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, «Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές!…, Μια μουσική ιστορία της Θεσσαλονίκης»-19.00

ΜονήΛαζαριστών (Μικρό Θέατρο) «Ο Έβρος απέναντι»-19.00

Παιδική Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, «Οι τρεις σωματοφύλακες»-11.00 & 15.00

Δευτέρα 06/01/2014 (Θεοφάνεια) Δε γίνεται καμία παράσταση

Τρίτη 07/01/2014 Δε γίνεται καμία παράσταση

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα Κ.Θ.Β.Ε. www.ntng.gr