Το Ινστιτούτο Γκαίτε εγκαινιάζει την έκθεση Έλκε Λαγκάνσκυ, με τίτλο Κόσμος-Kosmos.

Τό ἔργο της συγγενεύει μέ τήν προσωκρατική ἀντίληψη καί φιλοσοφία  σχετικά μέ τήν ἔννοια τοῦ κόσμου. ‘Αρχικῶς  κόσμος σημαίνει συμπαντική  τάξη, διευθέτηση, ὅπου τό καθετί ἔχει συγκεκριμένη λειτουργία καί ὅριο, καί δευτερευόντως ὀμορφιά, διάκοσμος, κόσμος κόσμημα. Ἡ ὕλη πού δίνει τήν πρώτη ἀρχή στίς προσωκρατικές φιλοσοφίες, γίνεται στήν ζωγραφική τῆς Ε.Λ  τό μέγα δεδομένο, ὅπου ὅλα μποροῦν νά συμβοῦν: ἀπό τή ἡρακλείτεια ροή, τήν παρμενίδεια ἀκινησία, τήν ἀτομική θεωρία τοῦ Λευκίππου, τό τέρμα δηλαδή  τῆς διαίρεσης πού δίνει τό στοιχεῖο, τό ὀνομαζόμενο ἄπειρο, καί τήν ἀναξιμάνδρεια θεώρηση “κατά τό χρεών.”

Ἡ ζωγράφος ἔχει συναίσθηση αὐτῶν τῶν συγγενικῶν ἐπιρροῶν ὅταν γράφει: “Ἔντονη ἡ αἴσθηση ὅτι τά πάντα ρεῖ: ὅτι δηλαδή ἡ ὕλη δέν εἶναι συμπαγής ἀλλά ἀποτελεῖται ἀπό μικρά στοιχεῖα σέ μιά δυναμική συνύπαρξη καί ἀλληλεξάρτηση-ἔντονη καί ἡ αἴσθηση γιά τήν πρωτογενή δύναμη τῆς φύσης.”

Τά ἔργα της μαγεύουν τόν θεατή μέ τήν προσωκρατική τους δυναμική, γίνονται ὅλα ἀπεικονίσεις τοῦ σύμπαντος μέ τήν θεματική καί τήν τεχνική τους. Τό σπουδαιότερο ἀκόμη οἱ διακοσμητικές ἐχαράξεις τους, τοποθετημένες μέ μία γεωμετρική ἀντίληψη σέ μεταφέρουν στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας, στό πρωταρχικό κύτταρο, σέ σκηνές πού δηλοῦν, ὅπως γράφει σέ ἕναν στίχο του ὁ ποιητής Δ.Π.Π απαδίτσας, “τό ἐλάχιστο μέ φωνές ὅλου.”

Σπανίως μιά γυναίκα δημιουργός συλλαμβάνει τήν ἔννοια τῆς συμπαντικῆς ὀμορφιᾶς πρσφέροντάς μας μιά δική της, ξεχωριστή κοσμογονία. Ἡ Ε.Λ εἶναι μία ἀπό αὐτές τίς ἐξαιρέσεις, γι’αὐτό καί εἴμαστε θαυμαστές τοῦ ἔργου της.

18/6//2012 Ἑλένη Λαδιᾶ    

Για την Έλκε Λαγκάνσκυ η καλλιτεχνική της σταδιοδρομία της ήταν «ένας μακρύς δρόμος προς το φως»  – από τη Γερμανία, τη χώρα καταγωγής της, στην Ελλάδα, τη χώρα-πεπρωμένο της. Πρόκειται για τη σταδιοδρομία μιας Ευρωπαίας που βρήκε τον εαυτό της μέσα από μια διεθνή γλώσσα. Αφού έγινε γνωστή μέσα από τις εκθέσεις της στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή, ήρθε η ώρα να συστηθεί στο ευρύτερο ελληνόφωνο αλλά και γερμανόφωνο κοινό της Ελλάδας.

Στην έκθεση „Κόσμος-Kosmos“ θα παρουσιαστούν έργα της εικαστικού από το 2000 και έπειτα, μια χρονιά που για την ίδια αποτέλεσε σημείο καμπής για την καλλιτεχνική της πορεία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία μέσα από αυτή την έκθεση να δει τόσο μερικές από τις τελευταίες της δημιουργίες όσο και έργα των τελευταίων ετών.