Καραϊσκου 102, Πλ. Κοραή, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4225653