Το Μουσείο Μπενάκη στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει σειρά συναντήσεων για ενηλίκους με θέμα: «Κεραμική από την Κίνα» από την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011.

Πρόκειται για έναν κύκλο 8 συναντήσεων με στόχο τη γνωριμία με την κεραμική παράδοση της Κίνας από τις απαρχές της στη νεολιθική περίοδο ως τον 20ό αιώνα.

Εισηγητής: δρ Γιώργης Μαγγίνης, αρχαιολόγος

Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011 και θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη έως τις 22 Δεκεμβρίου 2011, 17.00-18.00 στο Αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτηρίου του Μουσείου Μπενάκη.