Αργυρουπόλεως 16 και Αρματολών και Κλεφτών 48, Αθήνα
Τηλ.: 210 6439466
E-mail: ileanatounta@art-tounta.gr

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 11.00 – 20.00, Σάββατο 12.00 – 16.00