Οι θεατές που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν τη δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας ή ακύρωσης και επιστροφής του αντιτίμου. Όσοι εκ των θεατών έχουν αγοράσει τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά, θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διαδικασία ακύρωσης ή αλλαγής των εισιτηρίων τους. Εισιτήρια που αγοράστηκαν από φυσικό σημείο προπώλησης, μπορούν να αλλαχθούν ή να ακυρωθούν στο σημείο όπου αγοράστηκαν (Στοά Πεσμαζόγλου).

Επιπλέον, έχουν προστεθεί οι εξής νέες ημερομηνίες παρουσίασης της παράστασης “Ιππόλυτος”:
25 και 26 Ιουλίου
και
23, 24, 25, 26 και 27 Αυγούστου
και
13, 14, 15, 16, 17 Σεπτεμβρίου