Την Τρίτη 29 Ιουνίου το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (ΙΜΚ) σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το

Αστικό Περιβάλλον ECOCITY και επικεντρώνοντας στο αδιαμφισβήτητα νευραλγικό τομέα διατήρησης, προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: Υδατικοί Πόροι: Υποχρέωση για Διατήρηση και Προστασία.

Στόχος της Ημερίδας είναι η σύνθεση και επικαιροποίηση διαφόρων απόψεων και θέσεων για το τρόπο Διαχείρισης και Προστασίας του «Νερού», τομείς, που βρίσκονται σε κρίση και αποτελούν, σήμερα, έναν από τους πιο απαιτητικούς και ζωτικούς τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού. 

Οι συνδιοργανωτές απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και επιστήμονες αλλά και στο πλατύ κοινό να συμμετέχουν στο προβληματισμό αλλά και στη αναζήτηση λύσεων και προτάσεων για δράσεις και πρωτοβουλίες.

Στην Ημερίδα συμμετέχουν έγκριτοι εξειδικευμένοι επιστήμονες στην πλειοψηφία τους Καθηγητές των Ανώτατων Ιδρυμάτων της χώρας, ενώ εκ μέρους του Μεσογειακού Σκέλους της Παγκόσμιας Σύμπραξης για το Νερό (Global Water Partnership Mediterranean)   θα  χαιρετίσει η κ. Κωνσταντίνα Τόλη.

Συνδιοργάνωση: ECOCITY Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πρόγραμμα

09:30 Εγγραφές
10.00 Υποδοχή – Χαιρετισμοί
            
1η Ενότητα
Συντονιστής: Γιάννης Κουμαντάκης, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ECOCITY, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

10.15: Στόχοι και Σχεδιασμός της Πολιτείας για τη διατήρηση και Προστασία των Υδατικών Πόρων, Α. Ανδρεαδάκης, Ειδ. Γραμματέας Υδατικών Πόρων ΥΠΕΚΑ, Καθηγητής Ε.Μ Πολυτεχνείου

10.30: Ο Μεγάλος προμηθευτής νερού ύδρευσης και οι υποχρεώσεις του για τους σημερινούς και μελλοντικούς καταναλωτές, Θ. Λέκκας, Πρόεδρος ΕΥΔΑΠ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρώην Πρύτανης.

10.45: Τα υπόγεια νερά στην Ελλάδα. Το σήμερα και οι προοπτικές για το μέλλον, Π. Σαμπατακάκης, Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων ΙΓΜΕ, Δρ Υδρογεωλογίας.
11.00: Κύπρος-Αποθέματα, Εμπλουτισμός και Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ε. Γαλιούνα, Πολιτικός Μηχανικός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ε.Μ.Π.

11.15: Ερωτήσεις – Διάλογος

Διακοπή – Καφές

2η Ενότητα
Συντονιστής: Σίσκος Παναγιώτης, Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12.15: Ελληνικά ποτάμια και λίμνες. Σημερινή κατάσταση. Μέτρα Προστασίας Ν. Σκουλικίδης, Δ/ντης Ερευνών Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

12.30:  Αξιοποίηση υποβαθμισμένων νερών με έμφαση στα λύματα, Δ. Μαμάης, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ Πολυτεχνείου, Εργ. Υγειονομικής Τεχνολογίας.
12.45 Αρχαία Ελλάδα και νερό, Η. Μαριολάκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, (Γεωλογικό Τμήμα), Μέλος Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

13.00 Ερωτήσεις – Διάλογος

13.30:  Συμπεράσματα

13.45: Τέλος Ημερίδας