“Η κάθε ζωή στο δικό της ρυθµό, στο δικό της χρόνο µε το δικό της στοιχείο. Δηµιουργούνται σχέσεις ισορροπίας, αρρυθµίας, εξερεύνησης και αναζήτησης του τώρα και σε αυτό που έπεται.“

Τέσσερα σώματα πάνω στη σκηνή χτίζουν, επηρεάζουν, παρατηρούν την πορεία μιας ψυχής.

Δρούν ως ένα, μέσα απο την διαφορετικότητά τους, αφήνοντας το στίγμα τους στο ταξίδι αυτής της ψυχής.

Σύλληψη, Χορογραφία, Ερµηνεία :

Αλβανού Παναγιώτα, Βεκκίνι Βαλεντίνα, Καραβελατζή Φλώρα, Παπασταµατίου Ευδοξία