Οι Εκδόσεις Πατάκη παρουσιάζουν την έκδοση με τίτλο «Ιδιότητα του πολίτη: Πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνες σε συγκριτικές προοπτικές»…

… που έχουν επιμεληθεί οι Γεράσιμος Κουζέλης και Δημήτρης Χριστόπουλος.

Η ιδιότητα του πολίτη μπήκε εσχάτως με πανηγυρικό τρόπο στην ελληνική πολιτική και ακαδημαϊκή ημερήσια διάταξη, ως ζήτημα ιθαγένειας. Η νομοθετική μεταρρύθμιση του 2010 σηματοδότησε ένα στρατηγικό επαναπροσανατολισμό του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Η συζήτηση που πυροδότησε η πρόσφατη διαρροή στον τύπο τμημάτων της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που κηρύττει αντισυνταγματικές κρίσιμες διατάξεις του νόμου αυτού έδωσε νέα πνοή στις δημόσιες αντιπαραθέσεις σχετικά με την ελληνική ιθαγένεια. Συμβολή στον δημόσιο διάλογο σχετικά με το θέμα αποτελεί ο παρών συλλογικός τόμος.

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια διεπιστημονική προσέγγιση της ιδιότητας του πολίτη στη βάση διαφορετικών εθνικών εμπειριών στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ αναδεικνύεται η σύγχρονη προβληματική της ιθαγένειας ως στοιχείου ενσωμάτωσης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής τους. Στον τόμο συμβάλλουν μερικοί από τους πιο έγκριτους Έλληνες και ξένους ερευνητές και επιστήμονες αναφορικά με το θέμα. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Οι ενότητες αυτές επιχειρούν να εισαγάγουν στην ελληνική βιβλιογραφία τον σχετικό με την ιδιότητα του πολίτη προβληματισμό, όπως αυτός φαίνεται να διαμορφώνεται βιβλιογραφικά και ερευνητικά στην Ευρώπη επί των ημερών μας από τη νομική θεωρία και τη συγκριτική πολιτική, στην ιστορία και τη φιλοσοφία.

Το πρώτο μέρος, Η ιδιότητα του πολίτη στην Ευρώπη: κτήση και απώλεια, φιλοδοξεί να εισαγάγει στη σύγχρονη ευρωπαϊκή προβληματική διά της συγκριτικής παρουσίασης των πρακτικών κτήσης και απώλειας ιθαγένειας των κρατών-μελών και διά της αναφοράς στην ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επικουρικής ιδιότητας δίπλα στις υπηκοότητες των κρατών-μελών. Το δεύτερο μέρος, Ιστορία και συγκυρία της ελληνικής ιδιότητας του πολίτη, εστιάζει στα καθ’ ημάς. Η κατανόηση της σύγχρονης συγκυρίας της ιδιότητας του πολίτη στην Ελλάδα προϋποθέτει τη γείωση στο παρελθόν και την εμβάθυνση στην ιστορική κληρονομιά. Τα κείμενα του τρίτου μέρους, Συγκριτικές προσεγγίσεις, εξετάζουν συγκριτικά τις πολιτικές διαστάσεις των μηχανισμών απόδοσης και στέρησης ιθαγένειας. Η εξέταση αυτή δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων στην ιστορικά και τοπικά προσδιορισμένη διαμόρφωση των μηχανισμών αυτών αλλά και των κοινωνικών συνεπειών της λειτουργίας τους. Το τέταρτο μέρος, Η ιδιότητα του πολίτη μεταξύ δικαιωμάτων και αποκλεισμών, αναφέρεται στον λόγο που ορίζει την ιδιότητα του πολίτη και τους λόγους που αξιοποιούν ή αναπαράγουν τον ορισμό αυτό, εγκαθιστώντας και νομιμοποιώντας κοινωνικές διακρίσεις.