Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο υμνεί τον καλλιτέχνη Γιάννη Κολέφα μέσα από την αναδρομική έκθεση που φωτίζει το πολύπλευρο έργο του.

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο υμνεί τον καλλιτέχνη Γιάννη Κολέφα μέσα από την αναδρομική έκθεση που φωτίζει το πολύπλευρο έργο του.

Η έκθεση έχει στόχο να αναδείξει την πολύπλευρη προσφορά του Γιάννη Κολέφα στον τομέα της συντήρησης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και της διδασκαλίας της τέχνης του ψηφιδωτού, μέσα από ένα πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς του.
Τα εκθέματα παρουσιάζονται σε πέντε ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρώιμα ζωγραφικά έργα του Κολέφα, τα οποία πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του και φωτογραφίες από το αρχείο του Κεντρικού Εργαστηρίου Συντηρήσεως και Αποκαταστάσεως Ζωγραφιών και Ψηφιδωτών καθώς και από το αρχείο Κολέφα. Τις φωτογραφίες συνοδεύουν τμήματα από σημαντικά αρχαία και παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά δάπεδα που ο ίδιος συντήρησε. Ακολουθούν ζωγραφικές και ψηφιδωτές δημιουργίες της ώριμης καλλιτεχνικής του περιόδου, που φέρουν πάνω τους έντονη την ιδιαίτερη προσωπικότητα και το ύφος του Κολέφα.

Επίσης, εκτίθενται αντίγραφα λαμπρών βυζαντινών ψηφιδωτών φιλοτεχνημένα από το Γιάννη Κολέφα, τα οποία προέρχονται από τη Συλλογή Αντιγράφων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, ενώ γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί και ο προσωπικός του χώρος έμπνευσης και δημιουργίας, παρουσιάζοντας τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί.

INFO
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: Βασ. Σοφίας 22, τηλ.: 210 7232178
Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Ιουνίου