Υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και Χορηγό Δράσης την εταιρεία Eren Hellas, η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας σε συνεργασία με την Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, διοργανώνουν μια εκπαιδευτική – επιμορφωτική δράση με τίτλο «Η Ξυλογλυπτική θυμάται το 1821».

Αντικείμενα είναι η ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της διαδικασίαςκατασκευής ξυλόγλυπτων, όπως και η διασφάλιση της βιωσιμότητας της ξυλογλυπτικής τέχνης μέσω της χρήσης τεχνολογιών τρισδιάστατης απεικόνισης.

Το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα θα καταστεί προσβάσιμο σε διεθνές επίπεδο, θα συνδεθεί με πύλες ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες κατηγορίες χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν προσωπογραφίες σημαντικών ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και τοπικών ηρώων ή/και αντικειμένων σχετικών με την Επανάσταση (π.χ. καριοφίλι, γιαταγάνι κ.ά.) από τους μαθητές της σχολής υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

Με τη βοήθεια φορητού 3D σαρωτή και εκτυπωτή, δωρεά του Χορηγού Δράσης Eren Hellas, θα ψηφιοποιηθούν τα διάφορα στάδια εργασίας και θα καταγραφούν μέσω βίντεο τα μοτίβα της ξυλογλυπτικής τέχνης ως τη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος, καθώς και οι εμπειρίες των σπουδαστών που μετέχουν στη δράση.

Όλα τα ξυλόγλυπτα αυτά αντικείμενα θα εκτεθούν στο χώρο της Βιβλιοθήκης σε φυσική και ψηφιακή μορφή και θα μπορούν να αναπαραχθούν με τη χρήση 3D εκτυπωτών. Ταυτόχρονα, η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως πύλη για τη διασύνδεση των ψηφιακών εκθεμάτων με διεθνή αποθετήρια πολιτιστικού περιεχομένου.

Με βαθιά ευγνωμοσύνη και εκτίμηση, η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Χορηγό Δράσης Eren Hellas για την ευγενική χορηγία και τη στήριξη, καθώς και την Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας για τη συνεργασία